Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sveriges konsumenter: ”Politikerna borde göra maten till en valfråga”

Valrörelsen domineras av strider om vem som bäst försvarar säkerheten, tryggheten, skoleleverna, patienterna… Men inte så mycket konsumenterna. Det är märkligt eftersom alla väljare är konsumenter och pris och hållbarhet på våra livsmedel i högsta grad är politiska frågor. Därför borde maten bli en valfråga – också, skriver Jan Bertoft på Sveriges Konsumenter.

Publicerad: 19 augusti 2022, 08:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jan Bertoft, Generalsekreterare för Sveriges Konsumenter

Foto: Linus Meyer


Politikerna har länge knuffat över det mesta av ansvaret för att maten ska vara hållbar och hälsosam på marknaden och konsumenterna. Med tuffa klimatmål, utmaningar vad gäller djurskydd, folkhälsa, biologisk mångfald och mycket annat, växer behovet av politik. 

Sveriges Konsumenter har frågat samtliga riksdagspartier var de står inom en rad konsumentpolitiska frågor. Resultatet presenteras i ”Konsumentkompassen”, som bland annat handlar om hållbar konsumtion av mat. 

Behovet av information och märkning är här den minst kontroversiella frågan. Inget parti har något emot upplysta konsumenter och att marknaden driver utvecklingen. 

Problemet är bara att det inte räcker, att det till stora delar bygger på önsketänkande. Konsumentverklighetens stress, missuppfattningar, greenwashing, begränsade utbud och företagens säljkampanjer för onyttiga och ohållbara varor, gör att det behövs mer.  

 ”Ställer ni er bakom ekonomiska styrmedel?” frågade vi. Ja, svarade tre partier (C, MP och V), tre sa nej (SD, M och KD) och två svarade delvis (S och L). 

”Den omställning vi står inför är gigantisk. Vi måste äta annorlunda – vilket förutsätter hållbara livsmedelssystem från jord till bord”

Skatter och subventioner som ska styra vad vi äter brukar alltid utlösa protester. För mat är privat. Och det ska vi inte ”lägga oss i”, resonerar flera av de stora partierna. Men då förbiser de ett enkelt faktum – de lägger sig redan i. Stöd till exempelvis fläsk och mjölk har betalats ut både fortlöpande och som punktinsatser. Hela EU:s jordbrukspolitik är en manipulation av vad som kommer ut på marknaden. Dessutom visar forskning entydigt att information och märkning inte räcker. Det behövs ekonomiska och juridiska styrmedel i form av både morot och piska.  

Faktum är att konsumenterna i många fall vill bli styrda. Axfoundations undersökning i höstas visade att runt 60 procent håller med om att det behövs mer styrning från politiken och dagligvaruhandeln för att minska livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan. 

Den omställning vi står inför är gigantisk. Vi måste äta annorlunda – vilket förutsätter hållbara livsmedelssystem från jord till bord (där EU-kommissionen med sitt ”Farm to fork” är mer insiktsfulla än svenska politiker). Därför uppmanar jag partierna att föra upp maten på bordet.

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev