fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Politikerna måste skapa förutsättningarna för mindre butikers överlevnad”

Tillgängligheten för både livsmedel och samhällsservice hotas när lönsamheten för mindre butiker urholkas. Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell ger tre konkreta förslag till Sveriges politiker för att värna butiker på den lokala marknaden.

Publicerad: 23 augusti 2023, 06:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Foto: Roberth Björk


Ämnen i artikeln:

Svensk Dagligvaruhandel

I sommar har jag, likt många andra, tillbringat semestern på landet. Mina besök i den lokala matbutiken har varit många. I min butik på landet kan du, förutom att köpa mat, hämta ut paket och beställningen från Systembolaget. Jag kan köpa receptfria läkemedel och beställa tårtor till sommarens kalas. Ofta har jag dessutom mötts av sommarjobbande ungdomar som i butiken fått sitt första jobb. Skulle min butik inte ha det jag söker, har jag en annan större matbutik lite längre bort.

”Det är lätt att ta den mindre, lokala butiken för givet. Inte förrän den är borta inser man vilken samhällsservice den har bidragit med”

I debatten de senaste året om de stigande matpriserna har betydelsen av de mindre butikerna nästan helt glömts bort, trots att 30 procent av alla butiker är just mindre. I Sverige finns det idag drygt 3 000 livsmedelsbutiker. Många av dem, främst de på landsbygden, är en viktig knutpunkt i samhället. Det är framför allt dessa, glesbygdsbutiker eller kompletteringsbutiker nära städer, som sett sin lönsamhet urholkas de senaste åren. Om dessa butiker, en efter en, skulle tvingas lägga ner kommer det påverka tillgängligheten för både livsmedel och samhällsservice för många runt om i Sverige.

Vi har tre konkreta förslag till Sveriges politiker för att värna tillgängligheten och konkurrensen på den lokala marknaden.

1. Se över det kommunala planmonopolet
Konkurrensverket har under våren analyserat hinder för att etablera nya och bygga ut befintliga butiker. I analysen skriver de bland annat ”Av särskild betydelse i sammanhanget är problem relaterade till kommunernas planläggning av nya butikslägen”. Politiken ansvarar för att värna kommuninvånares behov av ett differentierat utbud och en fungerande konkurrens bland butiker. Därför bör det överlåtas till marknaden vilka butiker och butikskoncept som får bedriva verksamhet, snarare än att nyetablering och utbyggnad av befintliga butiker av olika anledningar stoppas redan i planeringsstadiet.

2. Se över kostnader för tillstånd
Om en butik ska kunna hålla ett brett och bra utbud, vilket är extra viktigt på orter som saknar apotek och Systembolag, ökar kostnaderna snabbt. Myndigheter och kommuner behöver se över sitt arbete med tillsyn och tillstånd, för att minska butikernas administration och kostnader. Här bör myndigheternas samordning förbättras och kommunen bör stämma av med grannkommunen så att bedömningen blir mer likvärdig än den är idag.

3. Se butikernas vardag
Butikerna verkar i lokalsamhället men de påverkas naturligtvis av beslut på riksnivå. Ett tydligt exempel är att regeringen den 1 april åter höjde arbetsgivaravgiften för unga, vilket blev ett hårt slag för många butiker och för arbetstillfällen för unga i kommunen. 

Det är lätt att ta den mindre, lokala butiken för givet. Inte förrän den är borta inser man vilken samhällsservice den har bidragit med. Det bör naturligtvis vi som konsumenter tänka på. Men politikerna måste skapa förutsättningarna för mindre butikers överlevnad, så att de kan växa och kanske till och med bli fler.

Karin Brynell,
vd Svensk Dagligvaruhandel

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Svensk Dagligvaruhandel

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev