torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MP:s Martin Marmgren: ”Tidiga insatser behövs för att säkra tryggheten i butikerna”

En av Sveriges viktigaste frågor just nu är hur vi skall kunna stoppa gängkriminaliteten och få stopp på skjutningarna. Utspel om hårdare straff, visitationszoner och hårdare tag för att signalera hårdhet haglar. Fokus borde i stället ligga på tidiga förebyggande insatser, skriver Martin Marmgren, rättspolitisk talesperson Miljöpartiet.

Publicerad: 9 september 2022, 12:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi kommer aldrig att lösa problemen om vi inte fokuserar på tidiga förebyggande insatser”, skriver Martin Marmgren, MP. Foto: Fredrik Hjerling


Ämnen i artikeln:

Brott

Samhället för nu en hård kamp för att få bort kriminella och deras vapen från gatorna. Skjutvapenvåldet har ökat kraftigt och den grova gängrelaterade kriminaliteten sprider sig till allt fler städer. Samtidigt, under den mediala radarn, så sker dagligen mängder med brott i våra livsmedelsbutiker. Varor stjäls och personal utsätts för hot och kränkningar. Handlare över hela Sverige vittnar om ett utbrett problem som allt för sällan möts av nödvändiga åtgärder från samhällets sida.

Oförmågan att hantera dessa brott innebär frustration och förluster för handlare, varav de värst drabbade tvingas flytta eller stänga. Något som kan vara förödande för ett lokalsamhälle och bidra till ökat utanförskap och fördjupad segregation. Men nedlagda utredningar innebär också en missad chans att se till att de barn som snattar och stjäl fångas upp av myndigheterna och att tidiga insatser sätts in för att bryta en begynnande kriminell bana. 

LÄS OCKSÅ: Exklusiva siffror: De vinner valet – om dagligvaruhandeln får bestämma 

Just att påbörja brottsförebyggande åtgärder så tidigt som möjligt när ett barn börjar utveckla kriminella beteenden är en viktig framgångsfaktor. Det handlar delvis om att sätta gränser och tydliggöra att brott leder till konsekvenser, men än mer om att sätta in omfattande sociala insatser som ger stöd till både barnet och dess föräldrar för att hjälpa denne till en bättre framtid. 

Det kräver dock att brott anmäls och polis och socialtjänst agerar på de anmälningar som kommer in. Dessvärre underlåter många handlare att ens anmäla brott för att de har erfarenheten att deras anmälningar inte utreds eller hanteras. Det i sin tur innebär att den kollektiva förmågan att stå emot brott urholkas, att stölder riskerar att normaliseras och att de som begår dem lär sig att brott lönar sig. 

Branschorganisationen Livsmedelshandlarna har under sex månader med start i februari i år drivit ”projekt överklaga” för att sätta fokus på brott i butik. Man har systematiskt undersökt hur polisen arbetar med de här brotten genom att bistå med bra underlag i samband med anmälningar. Tyvärr har projektet visat på omfattande brister i hanteringen av ärendena. Många av dem som borde ha lett till fällande domar har i stället lagts ner, vilket både har inneburit skada och irritation för de involverade handlarna och att möjligheten till adekvata konsekvenser eller insatser för de ofta unga gärningspersonerna har försämrats eller uteblivit.  

LÄS OCKSÅ: Så vill politikerna lösa handelns viktigaste valfrågor – parti för parti ger besked om stölder och elräkningar 

Här krävs en förbättring. Dels behöver polisens utredningsverksamhet mer resurser för att bättre kunna hantera och utreda alla ärenden som kommer in. Även det lokalt brottsförebyggande arbetet där områdespoliser samverkar med och stöttar bland annat handlare för att skapa trygghet och hindra att brott begås, samt fångar upp de barn och unga som uppvisar riskbeteenden, behöver stärkas markant. Dessutom behöver polisen metodutveckla och vässa både sitt förebyggande arbete och sin mängdbrottshantering. 

Samtidigt behöver vi göra massiva satsningar på det sociala förebyggande arbetet. En del handlar om att socialtjänsten alltid ska sätta in ambitiösa och adekvata insatser så tidigt som möjligt när riskbeteenden, som exempelvis stölder, upptäcks och orosanmäls. Men det handlar också om att minska sociala klyftor, öka tilliten till samhället, stärka förskola och skola och sätta in tidiga riktade förebyggande insatser som hembesöksprogram och familjecentraler för att stärka föräldrarna, samt tidigt ge vård vid psykisk ohälsa.

Gängskjutningarna har ökat lavinartat i Sverige de senaste åren. Det haglar politiska utspel om hur vi ska lösa problemen, varav en del är bra men många mest handlar om att signalera handlingskraft. Vi kommer dock aldrig att lösa problemen om vi inte fokuserar på tidiga förebyggande insatser för att fånga upp unga som annars riskerar att bli till de gängkriminella som skjuter eller skjuts. 

Här kan handlare vara viktiga aktörer och samverkanspartners till myndigheterna. Men då behöver vi se till att samhället ger dem rätt förutsättningar. Polisen behöver finnas mer närvarande och säkra tryggheten i butikerna. De anmälningar som skickas in behöver i högre grad leda till utredningar hos polis och socialtjänst med efterföljande brottsförebyggande konsekvenser. Den kollektiva förmågan att stå emot och agera på brott behöver stärkas.

LÄS OCKSÅ: Elkrisen plötsligt viktigaste valfrågan för branschen: ”En ny regering måste göra sitt yttersta” 

Martin Marmgren
Rättspolitisk talesperson Miljöpartiet och polis

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Brott

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev