Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Debatt: ”Sverige måste klara sig i längre än tio dygn i en kris – det är bråttom”

Att påstå att det inte finns något hot mot svensk livsmedelsförsörjning för att vi inte importerar så mycket från Ryssland är naivt. Sveriges beredskap är alldeles för dålig, skriver Magnus Oscarsson (KD).

Publicerad: 10 mars 2022, 09:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (KD).


Landsbygdsministern lyfte nyligen att Sverige inte importerar så mycket livsmedel från Ryssland så det finns inget något hot mot livsmedelsförsörjningen. Jag vill påstå att det är en väldigt naiv bild som jag eller mitt parti inte alls delar. Allvarligast är att aktörerna i livsmedelskedjan inte heller delar ministerns bild. Det talas om att Sveriges livsmedelberedskap är under 50 procent och att vi bara når 100 procent när det gäller socker, morötter och vetemjöl.

”Det är inte böndernas ansvar att förse befolkningen med livsmedel, det är regeringens”

I livsmedelsstrategin som beslutades 2017 står det att produktionen av livsmedel ska öka, konkurrenskraften och lönsamheten ska stärkas och detta ska bidra till en stärkt självförsörjning av livsmedel. Varken jag eller de bönder jag talar med dagligen har sett att livsmedelsstrategin har gett någon förbättring av villkoren. Bondens verklighet är försämrad konkurrenskraft och lönsamheten går i stället kraftigt bakåt.

En ny undersökning med cirka 200 mjölkbönder visar att det som bland annat efterfrågas är lika villkor med andra länder, enklare och mindre regelverk och sänkt reduktionsplikt. Sammanfattningen av de öppna svaren kring livsmedelsstrategin var: ”Är det bara ord igen, eller är svensk mat och svenskt lantbruk på riktigt viktigt för regeringen?”.

”Flera veckors eller månaders problem med gränstransporter kommer att bli mycket kännbara”

Det är inte böndernas ansvar att förse befolkningen med livsmedel, det är regeringens. Jordbrukaren driver sina företag på marknadens villkor och politiken inverkar kraftigt på de villkoren. Det enda sättet att i kris- och krigstid ha en chans att förse befolkningen med mat är genom en stor produktion i fredstid. Just nu hänger produktionen på en skör tråd då många tvekar att satsa på grund av de mycket höga kostnaderna på insatsvarorna. I inledningen av pandemin såg vi hur gränser stängdes, om än bara för dagar. Redan en så kort händelse gjorde att sortimentet i butik krympte. Flera veckors eller månaders problem med gränstransporter kommer att bli mycket kännbara.

Sverige behöver bygga upp lager så att livsmedelsproduktionen kan hållas i gång trots kraftigt störd handel. Det handlar bland annat om mineralgödsel, veterinärläkemedel, särskilda fodermedel och kemiska bekämpningsmedel. Lagerhållningen bör ske i samarbete med marknadens aktörer så att lagren kontinuerligt kan omsättas. Företagen kan lösa detta men behöver ersättning av staten för kostnaderna. Sverige måste klara sig i längre än dagens tio dygn i en kris eller krigssituation. Det är bråttom och vi vill se en förändring redan före sommaren.

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev