fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Debatt: Det behövs fossilfria transporter utan palmolja

Sverige har som mål att minska de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030. Det kräver stora förändringar som påverkar en transportintensiv bransch som dagligvaruhandeln.

Publicerad: 20 november 2020, 10:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Åsa Domeij, hållbarhetschef hos Axfood. Foto: Fanny Hällegårdh


I samband med höstbudgeten presenterade regeringen en förstärkt reduktionsplikt. Den innebär att andelen bioråvara i bensin och diesel successivt ska ökas. Det är ett tydligt styrmedel för att minska användningen av fossila bränslen. Men det innebär inte att det är problemfritt. En kraftigt ökad efterfrågan på biodrivmedel riskerar att leda till att allt mer råvara från oljepalmen hamnar i bränsletanken. Det kan få förödande konsekvenser för klimatet och förluster av biologisk mångfald om värdefull regnskog avverkas. Även om palmoljan är certifierad är de stora volymerna och huruvida man kan lita på kontrollen problematiskt. 

Hårdare krav på vilken bioråvara som får användas för att uppfylla kraven i reduktionsplikten borde ställas. Det skulle ge råvara från Sverige bättre möjlighet att konkurrera. Tyvärr har regeringen även avskaffat den så kallade indexeringen av skatt på bensin och diesel. Det innebär att skatten inte längre räknas upp på samma sätt som tidigare. Eftersom tillgången på råvara för biodrivmedel är begränsad är effektivare motorer en strategiskt viktig fråga. Även priset på drivmedel är avgörande för att ge incitament till effektivisering. Därför hade det varit bättre om indexeringen varit kvar och blivit en del av den gröna skatteväxling som januaripartierna är överens om. 

För att ställa om till fossilfria transporter är det nödvändigt med god tillgång till hållbara drivmedel. Därför behövs långsiktiga och bra villkor för producenter av biodrivmedel samt underlättande åtgärder för elektrifiering som till exempel investeringar i elnät och fokus på effektproblematik. I framtiden kommer frågor om lagring att bli viktigare än energiproduktion. Stora volymer förnyelsebar el kommer att kunna produceras, men produktionens storlek variera. Vätgas kan bli en betydande energibärare. 

Till 2030 ska Axfoods fordonsflotta vara fossilfri. När råvara från oljepalmen började blandas i biobränslet HVO övergick vårt logistik- och inköpsbolag Dagab till att använda en mångfald av drivmedel och fordonstyper. På så sätt sprids riskerna eftersom det under en relativt lång tid framöver behövs flera olika fossilfria alternativ till drivmedel.

Om Sverige ska leva upp till klimatmålen i Parisavtalet är det nödvändigt att dagligvarubranschen och övriga näringslivet ställer om till fossilfria transporter. Det förutsätter modiga och strategiska satsningar från branschen – men också att politiken ser till helheten och ger rätt förutsättningar.

Åsa Domeij

Hållbarhetschef Axfood

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev