Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dagligvaruhandeln kan bidra till lägre matpriser genom att lägga mer kraft på att minska svinnet”

Dagligvarubutikerna skulle kunna bidra till lägre matpriser – genom att minska sitt matsvinn. Det menar Fredrik Sunesson på Pricer.

Publicerad: 18 november 2022, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fredrik Sunesson, ansvarig för Pricer i Sverige.


Ämnen i artikeln:

Matsvinn

De svenska matpriserna har stigit betydligt under året, något som fått många svenskar att söka nya sätt att sänka sina matkostnader. Samtidigt ser vi hur matsvinnet ökat betydligt på många håll och globalt slängs en tredjedel av all mat som produceras varje år. Dagligvaruhandeln skulle kunna bidra till lägre matpriser genom att lägga mer kraft på att minska matsvinnet. 

Matsvinnet sker i flera led, hos producenten, distributören, handlaren och hos konsumenten. Det handlar dels om mat som blivit dålig, men också om mat som vi tror blivit dålig eller mat som är okej men som vi av andra skäl inte vill konsumera. I de två sista kategorierna skulle insatser från svenska handlare kunna göra stor skillnad, exempelvis genom dynamisk prissättning, där priset blir ett incitament för konsumenten att konsumera dugliga varor. 

Ett ökat fokus på matsvinn kan göra skillnad. Faktum är att mat som blivit dålig står för den minsta delen av allt matsvinn, över 90 procent av all mat som slängs kan säkert ätas. Vad kan vi då konkret göra i vardagen för att möta detta? Numera vet vi ofta var och varför matsvinn i butik inträffar. 

”Handlare skulle tjäna på att bli mer dynamisk i hur man prissätter varor, inte minst varor med kort hållbarhet, som mejerivaror.”

För att minska matsvinnet behöver vi få bättre koll på hyllinventarier, ett område där många handlare fortfarande kämpar med manuella processer som ska avgöra om butiker har för lite eller för mycket i lager och på hyllorna. Många sliter också med att manuellt snarare än digitalt försöka hålla koll på utgångsdatum för butikens varor. Dessa manuella processer är inte bara tidskrävande, de öppnar också för kostsamma felräkningar och felbedömningar. 

Men det handlar också om att många butiker kan göra mer för att aktivt använda prissättning för att balansera efterfrågan, varors utgångsdatum och prissättning. Handlare skulle tjäna på att bli mer dynamisk i hur man prissätter varor, inte minst varor med kort hållbarhet, som mejerivaror. Dessutom visar våra undersökningar att många konsumenter numera vill att deras handlare aktivt ska arbeta för att minska matsvinn. 

Omvärldsfaktorer har bidragit till en prövande tid för svensk dagligvaruhandel. Många handlare har visat prov på både nytänkande och engagemang i att hitta lösningar som underlättar för konsumenter. Samtidigt har matsvinn hamnat lite i skymundan och vi som bransch bör nu plocka den lågt hängande frukten, snarare än att låta den gå till spillo. 

Fredrik Sunesson,
ansvarig för Pricer i Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Matsvinn

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev