Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringspolitik

Kris och krig både hot och möjlighet för svenska produkter i matbutiken: ”Mindre attraktivt att välja importerat”

Publicerad: 21 april 2022, 11:41

Kostnaderna för svenska bönder ökar mer än intäkterna, enligt Jordbruksverket.

Foto: Bigstock

Lantbrukares kostnader för insatsvaror stiger brant, och debatten om bönders förutsättningar rasar. Men på Jordbruksverket ser man ännu inga tecken på att svensk livsmedelsproduktion minskar. Svenska bönder kan till och med tjäna på krisen, menar Bengt Johnsson på jordbruksekonomiska enheten.

Ämnen i artikeln:

Jordbruksverket

Monika Nilsson Lysell

monika.nilsson@bonniernews.se


Jordbruksverket har meddelat regeringen att lönsamheten i svenskt jordbruk riskerar att minska med flera miljarder kronor 2022. Anledningen är att kostnader för el, drivmedel, foder och konstgödsel stigit kraftigt under sedan innan årsskiftet. Rysslands invasion av Ukraina har fått kostnadsökningar att accelerera.

Bengt Johnsson, expert på Jordbruksverkets jordbruksekonomiska enhet, svarar på fyra frågor om krisen i jordbruket.

Hur svår är krisen för svenska bönder?
– Det beror mycket på vilket tidsperspektiv man har. Det är inte brist på produktionsmedel - än. Marknaden har tagit ett ansvar och höjt priserna, och både staten och EU har skjutit till budgetpengar för att mildra effekterna för jordbrukarna.

Läs mer: HK Scan och Arla betalar historiskt höga priser till bönderna: ”Tär på allas resultat” 

Kommer lantbrukare behöva lägga ned eller minska sin produktion?
– Det är omöjligt att veta, eftersom enskilda jordbrukare har så vitt skilda förutsättningar. Om man är sämre rustad, kanske för att man nyligen gjort en kostsam investering eller inte hunnit repa sig efter torkan 2018, är man mer utsatt. Andra jordbrukare kan hitta möjligheter genom att ta vara på marknadens möjligheter.

Läs mer: Efter påskpeaken hotar äggbrist – om producenter tvingas slakta värphöns 

När skillnaden i pris mellan svenskt och importerat kött minskar kan svenska producenter gynnas.

Foto: Elena Elisseeva

Tack vare en ökad efterfrågan på svenskt kött när restaurangbesöken minskade under pandemin, ligger priset förhållandevis högt.

– Konsumenterna värdesatte det som svensk mat står för, och man kunde ta ut högre pris för svenskproducerat.

Nu minskar prisgapet mellan importerade varor och de svenska.

– Även andra länder väljer att höja priset mot jordbrukarna, för att de har en kostnadsökning. Det är till fördel för svenska jordbrukare, när det blir mindre attraktivt att välja importerat.

Har du hittills sett tecken på att svensk livsmedelsproduktion minskar, till följd av krisen?
– Nej inte på den väldigt korta sikten. Krisen har inte pågått så länge, ingen har sått eller skördat sedan den började. 

Hur kommer ekologisk produktion stå sig i krisen?
– Ekologiskt är både vinnare och förlorare, eftersom man inte använder konstgödsel men behöver köra mer dieseldriven maskin för att bekämpa ogräs. Ekologiska produkter är förhållandevis dyrare, och det kan bli så att fler väljer bort ekologiskt för att sänka sin matkostnad, om konventionellt producerade produkter är billigare.

Krisen kan också komma att påverka EU:s ambitioner att styra EU:s jordbruk i en mer hållbar riktning, i varje fall på kort sikt.

– Det finns en diskussion, särskilt på EU-nivå, att produktion ska sättas framför hållbarhet. Att man i alla fall på kort sikt, eftersom vi har ett så knepigt försörjningsläge, får tona ned hållbarheten och dra ned ambitionsnivån och i stället producera mera. Det har bland annat tagit sig uttryck i att man i år får odla på ekologisk folkusareal som normalt brukar ligga i träda.

Läs mer: Eko-floppen i matbutikerna: ”Konsumenterna förstår inte skillnaden mellan svenskt och ekologiskt”

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev