söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Rapporter

Coop-föreningens resultatsmäll – tvingades söka hjälp från KF: ”Finansiell säkerhet”

Publicerad: 15 maj 2023, 05:41

Foto: Monika Nilsson Lysell

Här steg Coops förlust med över 25 miljoner förra året. ”Vi har under 2022 mött flertalet utmaningar som inte har kunnat motverkas”, skriver föreningen i bokslutet. Under året har man tvingats söka hjälp från KF.

Ämnen i artikeln:

Coop Oskarshamn

Daniel Norman

daniel.norman@bonniernews.se


Coop Oskarshamn, som driver 17 butiker i östra Småland, omsatte 489 miljoner kronor under 2022, vilket ska jämföras med en omsättning på 423 miljoner kronor under 2021.

”Den stora merparten av föreningens butiker ökade sin omsättning jämfört med föregående år, vilket är ett resultat av bland annat fokus på butiksdriften och engagerade medarbetare”, skriver föreningen i bokslutet.

På resultatsidan ser det desto dystrare ut. Konsumentföreningen redovisar en rörelseförlust på 28 miljoner kronor, en ökning med över 26 miljoner kronor för året innan (-1,3 miljoner).

”Efter att ha haft en positiv resultatutveckling de senaste tre åren så har föreningen under 2022 mött flertalet utmaningar som inte har kunnat motverkas under det innevarande räkenskapsåret. En hög inflation, elpriser som rusat, höjda räntor och stora kostnadsökningar är några av de omvärldsfaktorer som påverkat föreningen negativt under året”, skriver Coop Oskarshamn.

Föreningen har dessutom haft utmaningar med att få lönsamhet i de tre tidigare Netto-butiker som föreningen tog över från Coop Butiker och Stormarknader från 1 januari. Det handlar om en butik i Oskarshamn, en i Vimmerby och en i Mönsterås.

I Vimmerby har föreningen valt att stänga i centrala Vimmerby för att enbart satsa på nytillskottet på Fiskaregatan. Den nu avvecklade butiken har haft problem med ett minskat kundflöde vilket lett till problem med lönsamheten. Åtgärden innebar ökade kostnader för Coop Oskarshamn.

Richard Hedsand är vd för Coop Oskarshamn.

Foto: Pressbild

På grund av den negativa resultatutvecklingen har styrelsen satt ett extra stort fokus på ekonomin. En särskild ekonomigrupp har tillsatts inom den. Dessutom har ledningsgruppen för konsumentföreningen organiserats om. Den består nu av vd, personalchef, driftschef och ekonomichef. De två senare nyanställdes i början av året.

En åtgärdsplan har tagits fram för att vända den negativa resultatutvecklingen.

”Vändningsplanen består dels av uppsatta målnivåer vad gäller viktiga nyckeltal och dels av konkreta åtgärder för att nå dessa mål samt sänka kostnader i alla led av företaget. Redan innan årsskiftet kan en positiv utveckling av flera nyckeltal ses, och flera av de beslutade åtgärderna är antingen verkställda eller på gång att verkställas, vilket visar på goda förutsättningar att resultatet för nästkommande räkenskapsår ska följa den prognos som är lagd", skriver föreningen.

Under hösten beviljades Coop Oskarshamn en kredit på 20 miljoner från KF.

”Krediten är menad som en kortsiktig finansiell säkerhet medan den vändningsplan som föreningen satt i verket, för att motverka de under året uppkomna utmaningarna, realiseras”, skriver föreningen vidare i bokslutet.

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev