fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Försäljning

Apotekens tillväxt drivs på av e-handeln visar ny statistik

Publicerad: 13 november 2020, 13:20

Foto: Peter Jönsson

Tillväxten på apoteksmarknaden drivs av e-handeln. Under 2020 har e-handeln fortsatt haft en kraftig tillväxt, med en topp på över 90 procent ökning i mars. ”Vi ser tydligt att coronapandemin bidragit till att e-handeln fått nya kunder”, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TVL.


JF


Det var framför allt apotekens e-handel som drev tillväxten under 2019 och tillväxttakten i e-handeln fortsätter att öka under 2020. Det visar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TVL:s, uppföljning av apoteksmarknaden.

Apotekens e-handel omsatte 5,1 miljarder kronor 2019, vilket motsvarar 10,7 procent av den totala apoteksmarknaden. Utvecklingen fortsätter starkt även under första halvåret 2020. 

– Vi ser tydligt att coronapandemin bidragit till att e-handeln fått nya kunder och därmed ökat sina marknadsandelar, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TVL. 

E-handeln har haft en kraftig tillväxt under 2020, med en topp på över 90 procent ökning i mars. Enligt halvårssiffror från Sveriges Apoteksförening ökade e-handelsförsäljningen av handelsvaror med 55 procent. Samtidigt minskade de fysiska apotekens försäljning av handelsvaror med en procent. 

Marknadsandelen för e-handel låg under helåret 2019 på 8,2 procent för receptbelagda läkemedel och under perioden januari till september 2020 på 11,7 procent.

Den totala varuförsäljningen för öppenvårdsapoteken uppgick till 48,2 miljarder kronor under 2019, vilket är en ökning med 5,6 procent jämfört med året innan. Det samlade bruttoresultatet för öppenvårdsapoteken ökade med 600 miljoner och landade därmed på 11,7 miljarder 2019. 

– Trots ökningen minskar apotekens rörelsemarginal, något som kan bero på den ökade konkurrens, lägre intjäning från parallellhandel samt ökade investeringar i exempelvis e-handel. Den minskande lönsamheten kan leda till att apotek behöver se över ina butiksnät.

De fysiska apoteken minskade till antalet, med totalt sex stycken under perioden december 2019 till maj 2020. Under samma period minskade öppettiderna minskade med 30 minuter för medianapoteket. 

Dela artikeln:

Alla nyheter om dagligvaruhandeln – i ett nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev